תערוכת מבעד לעדשה

2004 ינואר

עמנואל אוגדן
עמנואל אוגדן עמנואל אוגדן עמנואל אוגדן

הגר ארז   מיקי אינהורן-נלקנבאום
הגר ארז הגר ארז   מיקי אינהורן-נלקנבאום

פטר בוגדן   ציונה ארז
פטר בוגדן   ציונה ארז

דליה פ. גלעדי   גרשון גולדשטיין
דליה פ. גלעדי   גרשון גולדשטיין

שרגא דושניק
שרגא דושניק שרגא דושניק שרגא דושניק

מנחם טולר
מנחם טולר מנחם טולר

מרי לוי   אורית ישי
מרי לוי   אורית ישי

ראובן מנדליק
ראובן מנדליק ראובן מנדליק ראובן מנדליק

דורון תלמי   אורי קירשנר
דורון תלמי   אורי קירשנר