"חורשת האקליפטוס"
צילום: עדנה מור

   

צילום: עזרא סיטוןצילום: דוד עידן