"ירושלים של זהב"
צילום: עזרא סיטוןצילום: דורון תלמי