תערוכת ביגוד

2004 מרץ

זהרה אהרוני
זהרה אהרוני זהרה אהרוני זהרה אהרוני

מיקי אינהורן-נלקנבאום   עמנואל אוגדן
מיקי אינהורן-נלקנבאום מיקי אינהורן-נלקנבאום   עמנואל אוגדן

יאיר בן-זאב   פטר בוגדן   ציונה ארז
יאיר בן-זאב   פטר בוגדן   ציונה ארז

גרשון גולדשטיין
גרשון גולדשטיין גרשון גולדשטיין

מיכל גולדשטיין
מיכל גולדשטיין מיכל גולדשטיין

שרגא דושניק   חדוה דאלי   רן גלעד
שרגא דושניק   חדוה דאלי   רן גלעד

מיכאל כהן   נפתלי זילברברג   אריה זילברבך
מיכאל כהן   נפתלי זילברברג   אריה זילברבך

ראובן מנדליק
ראובן מנדליק ראובן מנדליק ראובן מנדליק

עזרא סיטון   שאול סגל   עליזה נפרסטק
עזרא סיטון   שאול סגל   עליזה נפרסטק

גיא עולמי
גיא עולמי גיא עולמי

אלינורה קן   אירית צפתי   שרי פרנהיימר
אלינורה קן   אירית צפתי   שרי פרנהיימר

נוקי שגב   אורי רוזנברג
נוקי שגב   אורי רוזנברג

נתן שחורי
נתן שחורי נתן שחורי נתן שחורי

אפרים שפרינגר
אפרים שפרינגר אפרים שפרינגר

כרמלה תומר
כרמלה תומר

דורון תלמי
דורון תלמי דורון תלמי